Knihovník

Slovenská národná knižnica

Miesto práce
Martin
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
931,5 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• samostatne vykonávate metodickú, prieskumnú a analytická činnosť, a spracúvate materiály a podklady na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budujete a sprístupňujete informačné bázy na odbornej úrovni, regionálnej úrovni a krajskej úrovni
• vytvárate komplexné bibliografické záznamy s dokumentom v ruke, metódou online v určenom integrovanom knižničnom informačnom systéme na základe katalogizačnej politiky a princípov s použitím bibliografických utilít
• skúmate, identifikujete, popisujete a pripravujete vstupné údaje o tlačiach 16. - 20. storočia z konzervačného fondu SNK slovacikálnych tlačí od začiatku kníhtlače do roku 1918
• samostatne a maximálne flexibilne aplikujete pravidlá, samostatne riešite a posudzujete problémy vyskytujúce sa pri tvorbe bibliografického záznamu, komplexne zabezpečujete po knihovníckej stránke technológiu prípravy dokumentov s využitím príslušného softvéru a disponujete potrebnými odbornými a jazykovými znalosťami
• tvorivo sa podieľate na riešení výskumných úloh z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry, výsledky výskumu uplatňujete v praxi a prezentujete na stránkach odborných časopisov a zborníkov,
• organizujete a aktívne sa zúčastňujete na metodických podujatiach, poskytujete bibliograficko-informačné služby z oblasti dejín knižnej kultúry a HKF na Slovensku, a služby bádateľom v študovni historických a starých tlačí
• organizujete a aktívne sa zúčastňujete konferencií organizovaných inštitúciou, zostavujete zborník Kniha z týchto podujatí, aktívne sa zúčastňujete seminárov a konferencií venovaných výskumu dejín knižnej kultúry
• aktívne komunikujete s nadnárodnou spoločnosťou CERL v oblasti spolupráce a vediete agendu vyplývajúcu z tejto spolupráce
• pri plnení úloh vyplyvajúcich z pracovnej náplne sa riadite internými osobitnými kvalifikačnými predpokladmi definovanými v Pracovnom poriadku SNK
• pracujete svedomito a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plníte pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi

Zamestnanecké výhody, benefity

• prácu v prostredí reprezentatívnej, národnej, kultúrnej inštitúcie s medzinárodnými vzťahmi
• priestor na sebarealizáciu a podporu ďalšieho odborného rozvoja
• pružnú pracovnú dobu, t. j. flexibilný začiatok a koniec pracovnej doby
• 1 týždeň dovolenky nad rámec zákonníka práce
• príspevok na stravovanie nad rámec zákonníka práce
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• a ďalšie podľa špecifík jednotlivých pracovných pozícií
• mobilný telefón, notebook

Informácie o výberovom konaní

PRÁCA NA ZASTUPOVANIE POČAS MD

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysokoškolské vzdelanie II. až III. stupňa (humanitné vedy)
• znalosť knihovníckej problematiky
• orientácia v problematike výskumu dejín knižnej kultúry
• znalosť citačných noriem a samostatnej práce pri zostavovaní vedeckých publikácií
• Anglický jazyk – na úrovni pokročilý, ďalší cudzí jazyk výhodou
• MS Office – vyšší používateľský štandard
• schopnosť samostatne riešiť pracovné úlohy
• schopnosť prezentovať svoje výsledky na verejnosti, odborných seminároch a konferenciách
• zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, dobré organizačné schopnosti

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská národná knižnica je v súčasnosti modernou vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje a sprístupňuje knižničné, literárnoarchívne a literárnomúzejné zbierky.
Koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb, ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenská národná knižnica, Kancelária generálneho riaditeľa
Nám. J.C. Hronského 1
036 01 Martin
http://www.snk.sk
ID: 4013135  Posting date: 18.12.2020  Basic salary component (gross): 931,5 EUR/mesiac