Description of the company

Spoločnosť vykonáva bezpečnostné a technické služby na území celého Slovenska.