Description of the company

Strojárska spoločnosť, ktorej hlavným zameraním je výroba podskupín pre nákladné
koľajové vozidlá v sériovej výrobe.

Jobs: PL - PROFY spol. s.r.o.

1 - 2 of 2