Description of the company

Prevádzkovanie závodných hasičských jednotiek a poskytovanie komplexných služieb na úseku ochrany pred požiarmi.