How can we help you?

Description of the company

OTP Banka Slovensko, a.s. je od 26. novembra 2020 súčasťou ČSOB Finančnej skupiny a až do zlúčenia obidvoch bánk do jednej pod značkou ČSOB. Dovtedy bude OTP Banka Slovensko na trhu aj naďalej pôsobiť pod vlastným menom. Viac informácií o procese spájania sa OTP Banky Slovensko s ČSOB, o plánovaných krokoch nájdete na stránke www.otpbanka.sk/spajamesa .