Description of the company

Univerzálna leasingová spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou, financujúca právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, patriaca do rakúskeho bankového koncernu.