Kariéra v NN

Senior MS SQL / Azure specialist

 • Miesto práce
  Bratislava
 • Platové podmienky
  2 500 EUR/monthod 2 500 Eur brutto v závislosti od zručností a skúseností kandidáta
 • Druh pracovného pomeru
  full-time

Náplň práce

 • Setting up and maintaining on premises and Azure MS SQL instances
 • Migrating on premises MS SQL instances to Azure
 • Following Azure CI/CD cycle deployments of MS SQL instances
 • Finetuning On premises and Azure MS SQL performance, health, security etc..
 • Designing and implementing backup and disaster recovery concepts
 • Implementing integrations using ADF
 • Implementing and maintaining Azure data platform
 • Implementing front door solutions

Koho hľadáme

Colleague who will be able to:
 • Design and maintain MS SQL DB solutions
 • MS SQL setup, upgrades and patching
 • MS SQL backup and restore
 • Performance / health / security finetuning and optimizations
 • MS SQL HA concepts – Always On Availability groups, Failover cluster
 • Microsoft IIS concepts

Candidates with education suit the position

University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)

Educational Specialization

IT

Language skills

English - Upper intermediate (B2)

Other knowledge

SQL - Advanced

Benefity

 • 5 dni dovolenky naviac
 • 5 dní extra voľna (sick day, vzdelávanie)
 • Sabbatical - dlhodobé voľno
 • Home Office
 • Príspevok zamestnávateľa na dopravu
 • Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie a dôchodkové sporenie
 • Príspevok zamestnávateľa za pracovné jubileum
 • Multišport karta za výhodných podmienok
 • Stravné lístky nad rámec zákona

Advertiser

Brief description of the company

NN Životná poisťovňa a.s. a dôchodkové spoločnosti is a part of NN Group, a financial services provider active in 20 countries, with leading position in a number of European markets and in Japan. Our roots lie in the Netherlands, with a rich history that stretches back 175 years.
With our 15,000 employees, NN provides retirement services, pensions, insurance, investments and banking to approximately 18 million customers.
Our purpose is to help people care for what matters the most to them. We offer pension services, insurance, investment opportunities and banking products. We aim to be a company that matters in the lives of our stakeholders.

In Slovakia, NN is one of the leading provider of life and pension products. For more information please visit www.nn.sk

Main focus of the company's activities

Financial consultancy, intermediation of financial services and insurance

Information about the selection process

Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, kontaktná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) spracúvajú Vami poskytnuté osobné údaje na účel výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov; v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia Vaše osobné údaje zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk.

Contact

Contact person: Tímea Kolláriková
E-mail: send CV
ID: 4207429  Posting date: 11.1.2022  Basic salary component (gross): 2 500 EUR/month