Kariéra v NN

Teamleader controllingu

 • Miesto práce
  Jesenského, Bratislava
 • Platové podmienky
  Od 2 200,- EUR v závislosti od skúseností + variabilná zložka mzdy
 • Druh pracovného pomeru
  plný úväzok

Náplň práce

Hľadáme Teamleadra kontrolingu ktorý bude viesť tím a jeho náplňou práce bude:


 • vedenie kontrolingového tímu, zodpovednosť za rozdelenie a plnenie úloh
 • definovanie a vytváranie nástrojov kontrolingu
 • vydávanie pokynov pre prístup k nákladom pri aplikovaní obchodných a prevádzkových rozhodnutí
 • analýza finančných výkazov 4 spoločností (kontrola nákladov a výnosov, sledovanie investícií, kapitálu)
 • zodpovednosť za Solvency II reporting v oblasti kontrolingu
 • komunikácia v anglickom jazyku s regiónom a výkazníctvo v rámci konsolidačného systému
 • participácia na zostavovaní operatívnych a strategických plánov, predpovedí spoločností (produkcia, kľúčové indikátory, súvaha, výkaz ziskov a strát, cash-flow), ich sledovaní a vyhodnocovaní
 • interpretácia a prezentácia výsledkov, argumentácia odporúčaní manažmentu

Koho hľadáme

 • vysokoškolské vzdelanie v ekonomickom odbore
 • anglický jazyk (plynulá komunikácia) je podmienkou
 • prax v odbore min. 3 roky
 • znalosť poisťovníctva a Solvency II výhodou

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý

Požadovaná prax

3

Zamestnanecké benefity

 • 5 dni dovolenky naviac
 • 5 dní extra voľna (sick day, vzdelávanie)
 • Príspevok zamestnávateľa na dopravu
 • Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie a dôchodkové sporenie
 • Príspevok zamestnávateľa za pracovné jubileum
 • Skvelá Multišport karta za výhodných podmienok
 • Stravné lístky nad rámec zákona

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

NN je medzinárodná finančná inštitúcia, ponúkajúca služby v oblasti poisťovníctva, dôchodkov a správy aktív 60 miliónom súkromným, firemným a inštitucionálnym klientom v 50 krajinách. Pod značku NN na Slovensku patria tieto spoločnosti:
NN Životná poisťovňa, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka
Ďalšie informácie nájdete na www.nn.sk

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti

Finančné poradenstvo, sprostredkovanie finančných služieb a poistenia

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoje CV kliknutím na "poslať spoločnosti životopis".
Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35 976 853, NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka, IČO: 31 814 433, kontaktná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava) spracúvajú Vami poskytnuté osobné údaje na účel výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov; v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia Vaše osobné údaje zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na www.nn.sk.

Adresa spoločnosti

NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
http://www.nn.sk
ID: 3691844   Posting date: 11.6.2019   Basic wage component (gross) and other rewards:   Od 2 200,- EUR v závislosti od skúseností + variabilná zložka mzdy