Programový riaditeľ Folklórneho festivalu Východná 2019 (Ref. č.: 2018/12)

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Bratislavský kraj, Žilinský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.12.2018
Mzdové podmienky (brutto)
cca 1500-1700 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- tvorí dramaturgiu konkrétneho ročníka Folklórneho festivalu Východná (FFV)
- vyberá autorov jednotlivých programov FFV
- riadi programovú radu FFV
- zodpovedá za odbornú a umeleckú prípravu a realizáciu programov

Zamestnanecké výhody, benefity

- flexibilný pracovný čas s pevným pracovným časom 08:30-14:30 hod. a pohyblivým pracovným časom 06:30-08:30 hod. a 14:30-19:00 hod.
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
- príspevok na stravovanie nad zákonný nárok
- možnosť výučby anglického jazyka v rámci organizácie
- iné vzdelávacie a rozvojové aktivity individuálne podľa potreby

Informácie o výberovom konaní

Ak máte záujem o túto pracovnú pozíciu a naozaj spĺňate požiadavky, pošlite:
1. profesný životopis
2. motivačný list s prezentáciou Vašej doterajšej práce podporený odkazom na web či inú prílohu, ktorá nás motivuje osloviť Vás
3. vybraná časť dramaturgickej koncepcie Folklórneho festivalu Východná 2019 v rozsahu min. 2 strán

Vaše reakcie posielajte prostredníctvom portálu profesia.sk odpoveďou na túto pracovnú ponuku vo formáte docx alebo pdf alebo mailom na adresu [email protected]

Výber bude prebiehať vo viacerých kolách pre výberovou komisiou. Vybraných kandidátov budeme oslovovať priebežne. Preferujeme pracovný pomer na plný úväzok nakoľko objem práce vyžaduje naozaj celého človeka, príp. forma podľa dohody.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

etnológia, etnochoreológia, etnomuzikológia, choreografia, tanečné umenie a pod.

Ostatné znalosti

Microsoft Word - základy
Microsoft PowerPoint - základy
Microsoft Excel - základy

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- nechýba Vám všeobecný prehľad o folklórnom hnutí
- máte viacročné skúsenosti s tvorbou scénických programov na folklórnych festivaloch
- boli ste súčasťou prípravných výborov folklórnych festivalov
- komunikačne zdatný

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je festival neprofesionálneho umenia TvorBA.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/01/Vyhlasenie_uchadzac_NOC.pdf

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk
ID: 3534196  Posting date: 8.11.2018  Basic wage component (gross) and other rewards: cca 1500-1700 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov