Architekt IT (pre oblasť DWH)

Národná banka Slovenska

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika práce:
Tvorba koncepcií rozvoja informačných systémov a technológií, tvorba návrhov na implementáciu vhodných technológií. Tvorba interných predpisov upravujúcich procesy a postupy v oblasti informačných technológií.

Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
• Vytvára návrhy nových DWH/BI riešení v NBS vrátane prípravy pracovných postupov podľa princípov DWH/ BI a ETL procesov.
• Definuje integračné vzory, menné konvencie, spôsoby návrhov a spôsobov programovania.
• Navrhuje implementáciu zmien v súčinnosti s biznis architektúrou, projekt manažmentom a garantuje celkový koncept DWH/BI riešení.
• Navrhuje architektúru dátového skladu, dohliada dodržiavanie dohodnutých štandardov budovania dátového skladu (validácia požiadaviek na rozšírenia dátového skladu z pohľadu začlenenia do existujúcej architektúry).
• Definuje „rozhrania“ medzi dátovým skladom a okolitými aplikáciami/systémami.
• Vytvára objekty na úrovni databázy a navrhuje tvorbu ETL procesov pre plnenie a transformáciu dát.
• Metodicky riadi proces prípravy interných predpisov, štandardov, koncepcií, štúdií realizovateľnosti a odporúčaní na zabezpečenie súladu IT s prijatými internými predpismi, štandardami, najlepšími praktikami a potrebami NBS.
• Koordinuje a riadi vypracovávanie analýz a štúdií realizovateľnosti v súvislosti s požiadavkami na rozvoj informačných systémov a vypracováva analýzy a štúdie realizovateľnosti.
• Analyzuje a posudzuje požiadavky na implementáciu zmien.
• Pripravuje a reviduje relevantné projektové výstupy na pridelených riešeniach (projektový plán, funkčné analýzy, technické dizajny, testovacie stratégie).
• Vypracováva pripomienky a stanoviská k materiálom predloženým na pripomienkové konanie.
• Vypracováva podklady pre verejné obstarávanie.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 1750 €

Zamestnanecké výhody, benefity

Základná zložka mzdy: od 1750 €

Konkrétna výška mzdy bude závisieť od dosiahnutého vzdelania, doterajších pracovných skúseností a odborných vedomostí vybraného kandidáta.

Ponúkame najmä tieto benefity:
• pružný pracovný čas,
• týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
• 3 dni voľna na regeneráciu v súvislosti s ochorením,
• možnosť získať odmeny za výsledky práce,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• profesijný a odborný rozvoj

Doplňujúce informácie:
• možná participácia v medzinárodných pracovných skupinách ESCB
• možné interné jazykové a odborné vzdelávanie

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 11.9.2019 elektronicky na adresu [email protected] alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, odbor riadenia ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov .

Pracovné miesto je prístupné bez ohľadu na pohlavie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické, prírodovedné, informatika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačný profil:
• vzdelanie: VŠ 2. stupeň
• zameranie: technické, prírodovedné, informatika
• relevantná prax v odbore: najmenej 5 rokov

Odborný profil:
• aktívna znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie
• IT zručnosti: Nástroje pre návrh a udržiavanie architektúry IT, MS Power BI, MS Office, MS Visio, MS Project, MS SharePoint
• odborné vedomosti a zručnosti: Znalosť technologických platforiem a princípov pre vývoj DWH/BI riešení a ETL procesov, znalosť SQL jazyka, znalosť a skúsenosti s dátovým a aplikačným modelovaním, znalosť najlepších praktík v oblasti architektúry IT
• u kandidátov sú vítané praktické skúsenosti s návrhom dátových skladov, skúsenosti s ETL nástrojmi a SQL databázami ORACLE, Microsoft SQL Server. Vítané sú aj znalosti jazykov T-SQL, PL/SQL a skúsenosti s vývojom webových aplikácií, vrátane znalosti a skúsenosti s agilným spôsobom vývoja softvéru.

Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
• komunikačné zručnosti
• prezentačné a argumentačné zručnosti
• komplexné a koncepčné myslenie
• spoľahlivosť a zodpovednosť
• samostatnosť a tímovosť
• organizačné a koordinačné schopnosti
• iniciatívnosť a inovatívnosť
• zručnosť tvoriť písomné dokumenty
• silné analytické myslenie, vedenie zmeny

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
Od 1. januára 2009 je súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a spolu s ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny zabezpečuje stabilný menový vývoj a hospodársky rast v eurozóne. Medzi dôležité úlohy centrálnej banky patrí dohľad nad finančným trhom.

Počet zamestnancov

1000 a viac zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava
ID: 3746307   Posting date: 10.9.2019   Basic wage component (gross) and other rewards:   od 1750 €