Description of the company

Externé spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva a miezd, daňové a účtovné poradenstvo