Odborný referent stavebného úradu

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Lamač

Miesto práce
Bratislava - Lamač, Lamač
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď alebo podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiacpodľa zákona č. 553/2003 Z.z., nástupný plat 1200 € brutto + variabilné zložky platu

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:
V oblasti územného rozhodovania :
a) príprava podkladov a rozhodovanie o umiestňovaní stavieb, využívaní územia a ochrane dôležitých záujmov v území;
b) rozhodovanie o územnom konaní podľa osobitného zákona;
c) zabezpečovanie a posudzovanie podkladov sústredených pre vydanie územného rozhodnutia;
d) vydávanie rozhodnutí v územnom konaní;
e) rozhodovanie o umiestnení stavby;
f) rozhodovanie o využívaní územia;
g) rozhodovanie o chránenej časti krajiny;
h) rozhodovanie o stavebnej uzávere;
i) rozhodovanie o zmene územného rozhodnutia.
V oblasti stavebného konania :
a) spojené územné a stavebné konanie a príprava povolenia na stavby a ich zmeny;
b) stavebné konanie a príprava pre stavebné povolenia na stavby a ich zmeny;
c) príprava povolení terénnych úprav prác a zariadení;
d) kolaudačné konanie a príprava kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenia, zmeny v užívaní stavby;
e) príprava nariadení o údržbe stavby, povolenie nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku;
f) príprava povolení odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení;
g) príprava rozhodnutí o vyprataní stavby;
h) príprava rozhodnutí o nariadení urobiť nápravu na stavbe, zastaviť práce na stavbe a zrušiť stavebné povolenie;
i) príprava rozhodnutí o rozsahu oprávnenia zamestnancov mestskej časti vstupovať na pozemky a stavby a rozhodnutí o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe;
j) príprava vyvlastňovacieho konania a prípravu vyvlastňovacieho rozhodnutia;
k) príprava rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia;
l) evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie;
m) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;
n) prijímanie ohlásení pri drobných stavbách, pri stavebných úpravách, ktorými sa nemení vzhľad stavby a pri niektorých udržiavacích prácach.
V oblasti štátneho stavebného dohľadu, stavebného poriadku a pokút :
a) prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, pripravuje rozhodnutie o ukladaní sankcií;
b) vykonávanie štátneho stavebného dohľadu podľa Oddielu 9 stavebného zákona;
c) príprava nariadení skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb;
d) plnenie ďalších úloh súvisiacich s výkonom prenesenej štátnej správy podľa osobitných predpisov;

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravovacie poukážky v hodnote 4,50 EUR,
- poskytovanie stravovacích poukážok aj za obdobie dovolenky,
- 37,5 hod. týždenný pracovný čas,
- 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o zamestnanie
životopis
fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)- nie je podmienkou
písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Uchádzačom, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

Kontaktná osoba:
Ing. Vlasta Rychtáriková
Tel.: 02/64 78 00 65, 64 78 15 81
E-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebný/technický smer

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

1

Osobnostné predpoklady a zručnosti

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy
vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zákona, zákona o správnom konaní, životného prostredia, zákona o štátnej správe pre územné plánovanie, orientácia v platnej legislatíve hlavne:
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov výhodou
pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
znalosť fungovania samosprávy
samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť
bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu, zabezpečuje plnenie úloh samosprávy v Lamači.

Adresa spoločnosti

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9
84103 Bratislava
http://www.lamac.sk
ID: 4026090  Posting date: 27.1.2021  Basic salary component (gross): 1 200 EUR/mesiac