Description of the company

Exekútorský úrad so sídlom v Leviciach,