Description of the company

Spoločnosť zaoberajúca sa stavebníctvom a drevovýrobou.

Show full description
Prevádzka firmy: LKAS s.r.o. Reca 703, okr. Senec

Hide full description