Description of the company

Poslaním programov KASPIAN je pomôcť napĺňať potreby detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas trávia v uliciach Bratislavy. Skvalitniť ich život prostredníctvom metód sociálnej práce, voľnočasovými a preventívnymi aktivitami ako aj vzdelávaním. Viac informácií nájdete na www.kaspian.sk alebo https://www.facebook.com/kaspian.sk .