Description of the company

Spoločnosť K2 atmitec Slovensko s.r.o. sa zaoberá predajom a implementáciou informačného systému K2.