Description of the company

Súkromná anglická materská škola je celoročné trilingválne (trojjazyčné) edukačné zariadenie pre deti od 2,5 do 6 rokov. Súbežne vyučujeme v troch vyučovacích jazykoch: anglickom, maďarskom a slovenskom.

Jobs: Hoxfort s.r.o.

1 - 1 of 1