Description of the company

Spoločnosť vyrába kotly na ústredné vykurovanie (na spaľovanie plynu, dreva a oleja) a vzduchotechniku.