Description of the company

HKP Legal patrí medzi stabilné slovenské advokátske kancelárie, pričom dlhodobo poskytuje kvalitné právne služby širokému spektru klientov – od nadnárodných (globálnych) korporácií, cez slovenské a zahraničné obchodné spoločnosti, štátne resp. verejné inštitúcie, subjekty tzv. tretieho sektora, až po fyzické osoby.
HKP Legal predstavuje advokátsku kanceláriu strednej veľkosti, disponujúcu kombináciou bohatých praktických skúseností, širokých teoretických vedomostí, flexibilného prístupu zo strany mladého dynamického tímu, ako aj dôkladnej znalosti miestneho know-how získanej mnohoročným pôsobením na slovenskom trhu právnych služieb.
Hľadaná pozícia (advokátsky koncipient) dáva osobám so záujmom o advokáciu možnosť získať povinnú prax v advokátskej kancelárii, vrátane perspektívy pokračovania v spolupráci na pozícii spolupracujúceho advokáta (a neskôr prípadne aj partnera).
Viac informácii o kancelárii možno nájsť na web-stránke www.hkplegal.sk.