Spájať kompetencie – prepájať nápady

V hliníkových a horčíkových zliatinách je dnes spoločnosť Handtmann, obchodná oblasť odlievania z ľahkých kovov, strategickým systémovým partnerom automobilového priemyslu pre hnacie ústrojenstvo, podvozok a karosériu.

Medzinárodne činný podnik s hlavným sídlom v meste Biberachan der Riss pritom môže optimálne využívať synergické efekty medzi oblasťami odlievanie z ľahkých kovov a systémy.

Vo viac ako 145 ročnej úspešnej histórii mohla spoločnosť Handtmann už často ukázať, ako sa vďaka expertnosti a množstvu skúseností stávajú komplexné výzvy aj v ťažkých trhových etapách nosnými riešeniami.

Technológie pre úspešný vývoj

Či už ide o tlakové liatie, kokilové liatie alebo liate do plnej formy (LostFoam), v spoločnosti Handtmann sa výrobné stratégie navzájom prelínajú s procesmi riešenia problémov.

  • Kompetenciu engineeringu včas využiť a zapojiť v procese vývoja
  • Cielene spojiť kompetencie zo strany zákazníka a spoločnosti Handtmann
  • Nájsť spoločnú úroveň na riešenie projektových úloh v interdisciplinárnom dialógu
  • Komplexné mechanické obrábanie, ako aj montáž komponentov a systémov dopĺňajú konzekventnú produktovú stratégiu.

Handtmann Slovakia s.r.o.
Traťová 9
040 18 Košice
Slovakia
E-mail: [email protected]

Handtmann Kechnec s.r.o.
Perínska cesta 340
044 58 Kechnec
Slovakia
E-mail: [email protected]