Description of the company

Sme firma, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť energetickú účinnosť zariadení používaných v budovách. Výsledkom je navrhnuté najlepšie riešenie pre zákazníka, ktoré dbá na maximálne využitie primárnych zdrojov obnoviteľnej energie, rekuperácie energií a minimalizovania spotreby energií na používaných zariadeniach. Sme veľkoobchodným zástupcom najväčšieho európskeho výrobcu vetracích systémov pre budovy na bývanie na Slovensku.