Description of the company

Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa importom a distribúciou potravín.