Description of the company

Výroba a distribúcia potravinárskych strojov na výrobu zmrzliny, čokolády