Profil spoločnosti

Spoločnosť Foxconn je globálnym lídrom vo výrobe produktov pre najvýznamnejšie svetové značky z oblasti elektrotechnického priemyslu.

Nitriansky závod sa v súčasnosti zameriava najmä na produkciu LCD a OLED televízorov značky Sony a výrobu dosiek plošných spojov SMT technológiou.

Foxconn Slovakia predstavuje výrobnú centrálu televízorov Sony pre celú Európu, pričom produkcia smeruje aj na trhy krajín Blízkeho východu a Spoločenstva nezávislých štátov.
Patríme medzi najväčších dodávateľov LCD a OLED televízorov čo sa týka objemu a kapacity  pre celý európsky trh.

Našim cieľom je kvalita vyrábaných produktov s ohľadom na neustále zvyšovanie efektivity výrobných procesov. Tento cieľ dosahujeme v dynamickom konkurenčnom prostredí prostredníctvom moderných technológií a  kvalitných ľudí.