How can we help you?

Description of the company

Výrobce balené pramenité vody a distributor nápojového systému watercooler v Čechách a na Slovensku. V oboru působíme již více jak dvacet let a zaujímáme vedoucí postavení na trhu.