Description of the company

výskum a vývoj, výroba, štátna skúšobňa