15 - 17 EUR/hod.

Montér zvárač

eustream, a.s.

Miesto práce
Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)
Druh pracovného pomeru
živnosť
Termín nástupu
dohodou
Celková mzda (brutto)
15 - 17 EUR/hod.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Montážno-zváračské práce VTZ tlakových a plynových pri údržbe a výstavbe potrubných systémov tranzitných plynovodov;
Zváračské práce, na vysokotlakových plynovodoch od DN 300 do DN 1400, na potrubných dieloch a armatúrach so 100% nedeštruktívnou (NDT) kontrolou;
Zváračské práce s predohrevom, vo všetkých polohách;
Zváračské práce na konštrukciách z plechov‚ tyčí‚ profilov a rúrok;
Obsluha, montáž a opravy vyhradených technických zariadení, tlakových a plynových;
Obsluha vyhradených technických zariadení, elektrických.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

15 - 17€/hod.

Zamestnanecké výhody, benefity

Zázemie stabilnej a perspektívnej spoločnosti;
Práca v príjemnom pracovnom kolektíve;
Možnosť osobného rozvoja a profesného rastu.

Informácie o výberovom konaní

V prípade, že Vás pracovná ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis v slovenskom jazyku prostredníctvom portálu www.profesia.sk najneskôr do 06.10.2019.
V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3480/B;
b) zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy [email protected] alebo telefonicky na čísle +421 (2) 6250 7111;
c) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
d) osobné údaje nebudú poskytnuté inému príjemcovi;
e) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely;
f) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
g) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní;
h) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

strojársky

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Preukaz spôsobilosti na obsluhu a údržbu VTZ plynových a tlakových v zmysle §17 a §18 vyhlášky 508/2009 Z.z;
Pracovná skúška zvárača požadovaná prevádzkovateľom plynovodu v súlade s normou STN EN 12732, kde zvárač preukáže svoju zváračskú zručnosť;
Spôsobilosť zvárať obalenou elektródou s úradnou skúškou 111, skupina materiálu FM1,2, zváranie rúr polohe H-L045;
Rozsahy zvárania sú:
- na priemery potrubia od Ø ≥50mm,
- pre hrúbky materiálu ≥ 3 mm.
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou;
Ovládanie platných predpisov z oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a z oblasti ochrany pred požiarmi.

Výhodou:
Zváranie rúr metódou MIG, TIG s úradnou skúškou 141 podľa STN EN ISO 9606-1;
Zváranie nehrdzavejúcej ocele (FM5) s úradnou skúškou 111 podľa STN EN ISO 9606-1;
Vodičský preukaz skupiny B, C, D, preukaz obsluhy motorových vozíkov, viazačský preukaz;
Preukaz Lešenár skupiny A, B, C, F;
Preukaz obsluhy (tlakové nádoby) skupiny: Ab1, Ab2, Bb1, Bb2;
Preukaz na obsluhu zdvíhacích zariadení: Trieda A, B, C;
Doklad o odbornej spôsobilosti obsluhovateľa; zdvíhacích zariadení: skupiny Ba2, triedy Bf.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť EUSTREAM je moderná spoločnosť s dlhodobou tradíciou a rozsiahlymi skúsenosťami v preprave zemného plynu. Základným poslaním spoločnosti EUSTREAM je preprava zemného plynu na Slovensko a cez jeho územie na európske trhy. Od roku 1972 prepravila spoločnosť EUSTREAM cez územie Slovenska takmer 2,5 bilióna metrov kubických zemného plynu, čím úspešne pokračuje v 45-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy zemného plynu na Slovensku.

EUSTREAM je prevádzkovateľom vysokotlakovej prepravnej siete v Slovenskej republike. Prepravné kapacity siete využívajú významné energetické spoločnosti z členských aj nečlenských krajín Európskej únie. Prístup do siete je umožnený všetkým partnerom transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade s európskou a slovenskou plynárenskou legislatívou.

EUSTREAM ponúka svojim zamestnancom medzinárodné prostredie silnej a stabilnej spoločnosti s jedinečnou pozíciou na európskom trhu. Zamestnancom, ktorí sú hnacím motorom úspechu spoločnosti EUSTREAM, sa snažíme vytvoriť podnetné pracovisko, ktoré nabíja pozitívnou energiou. Pre spoločnosť EUSTREAM sú dôležití zaangažovaní, zodpovední a produktívni odborníci, ktorí vedia obohatiť projekty a tímy pridanou hodnotou. Preto sa spoločnosť EUSTREAM venuje aj ďalšiemu profesionálnemu rozvoju a zdokonaľovaniu zručností svojich zamestnancov.

Viac informácii nájdete na www.eustream.sk.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava
http://www.eustream.sk/
ID: 3197181   Posting date: 6.9.2019   Basic wage component (gross) and other rewards:   15 - 17€/hod.