How can we help you?

Description of the company

Euro Secur SK, spol. s.r.o je dcérska spoločnosť Nemecko-českej spoločnosti, ktora posobi v oblasti bezpečnostných služieb. Vo svojom portfóliu máme mnoho činností napr. bezpečnostné a detektívne služby, venujeme sa tiež technickému zabezpečeniu, počítačovej kriminalite, obchodnej a súkromnej sfére.