How can we help you?

Description of the company

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prácou v elektroinštalácií. Zameriavame sa silnoprúd, slaboprúd, zabezpečovacie systémy, bleskozvody, prípojky NN. Robíme aj revízie a prípadne odstraňovanie závad, pracujeme na väčších projektoch ako je rekonštrukcia futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom,výrobné haly, rekonštrukcie MŠ, výstavba bytových komplexov a pod.