Description of the company

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom značkovej konfekcie a stavebnou činnosťou.