Description of the company

Spoločnosť ELPOTECH, spol. s r.o. bola založená v roku 2000 a nadväzuje na dlhoročné skúsenosti v oblasti servisu a opráv excentrických lisov. Hlavné činnosti:
STROJÁRSTVO:
- servis a opravy excentrických a hydraulických lisov, prídavných zariadení k lisom
- skúšky tvárniacich strojov v prevádzke podľa STN 21 0700
- dopĺňanie a modernizácia bezpečnosti strojov a strojových zariadení
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení
- repasovanie, modernizácia, automatizácia strojov a výrobných liniek
- kúpa a predaj tvárniacich strojov, najmä excentrických lisov
- kovoobrábanie, sústruženie, frézovanie, CNC sústruženie a frézovanie, brúsenie na plocho, brúsenie naguľato, vyvrtávanie, závitovanie
- výroba podávačov, rovnačiek a elektronických valčekových podávačov
- predaj ND pre excentrické lisy
- demontáž, montáž, manipulácia, sťahovanie strojných zariadení a výrobných technológií
- pripájanie strojov a výrobných technológií k médiám (elektrika, vzduch, hydraulika)
- lisovanie kovov za studena