Description of the company

Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou vyradených elektrických a elektronických zariadení a plastov.

Jobs: ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.

1 - 3 of 3