How can we help you?

Description of the company

Spoločnosť ECT Elektro-Component-Technik s.r.o., Nové Mesto nad Váhom vznikla v roku 2001. Sme prosperujúca, stabilná, menšia výrobná spoločnosť so 100% zahraničnou majetkovou účasťou. Zaoberáme sa konfekciou špeciálnych káblov a elektrosúčiastok pre zahraničných odberateľov.