Description of the company

Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné a sociálne služby.