Description of the company

Hlavnou činnosťou našej firmy je remeselná výroba pečiva, chlebov, koláčov (bezlepková pekáreň)
Zároveň sme majitelia obchodu s potravinami a pekárenskými produktami z našej produkcie so zameraním na minimalizovanie odpadu (zero waste) U DOBROŽRÚTA v Bratislave. Hlavnými hodnotami našej firmy sú zodpovednosť a udržateľnosť .