How can we help you?

Description of the company

Spoločnosť Dentakra, s.r.o. je súkromné stomatologické centrum poskytujúce kvalitnú a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Využíva moderné spôsoby ošetrenia. Prioritou spoločnosti je proklientský prístup zameraný na odbornosť a kvalitu.