Vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli

CVTI SR

Miesto práce
Brusel, Belgicko
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.3.2022
Mzdové podmienky (brutto)
2 000 EUR/mesiacod 2000,- € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, plus cestovné náhrady a príspevok na ubytovanie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úlohy vedúceho zamestnanca kancelárie SLORD:
- zodpovednosť za činnosť Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD);
- koordinácia informačných, poradenských, školiacich a networkingových aktivít SLORD;
- koordinácia informovania slovenskej vedeckej komunity a priemyselnej sféry o možnostiach zapájania sa do programov a iniciatív Európskeho výskumneho priestoru, a to najmä do programov Horizont Európa, COST, Vesmírny program Únie a iné, v spolupráci s národnou sieťou NCP (národné kontaktné body) pre program Horizont Európa;
- strategické nastavenie monitorovania a včasného informovanie o vývoji politík EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj sledovanie najlepších praxí v EÚ,
- zavedenie konkrétnych nástrojov na zvýšenie zapájania sa slovenských výskumných organizácií a podnikov do európskych sietí a do zahraničných projektových konzorcií, aktívne vyhľadávanie úspešných koordinátorov projektov s cieľom zvýšenia zapojenia slovenských partnerov do projektov vrátane vytvárania databáz partnerov;
- sprostredkovanie stretnutí a kontaktov pre slovenské subjekty s európskymi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v Bruseli,
- koordinácia organizovania informačných dní, workshopov, seminárov, konferencií a školiacich aktivít vrátane špecifického zamerania, napr. na univerzity, malé a stredné podniky, a pod.;
- zavedenie konkrétnych nástrojov na zviditeľňovanie a popularizáciu slovenského výskumu, vývoja, inovácií na európskej úrovni,
- spolupráca s európskou sieťou styčných kancelárií pre výskum a vývoj a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane zástupcov SZ SR pri EÚ v Bruseli, MŠVVaŠ SR a CVTI SR;
- spolupráca s národnou sieťou NCP a národnými delegátmi vrátane systémov NCP ostatných členských krajín EÚ;
- spolupráca s Európskou komisiou a ďalšími európskymi partnerskými inštitúciami;
- účasť na programových výboroch Horizontu Európa a informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou;
- podieľanie sa na riešení odborných projektových úloh.

Zamestnanecké výhody, benefity

Odborný rast, školenia
Pružná pracovná doba
Firemné akcie (športové, spoločenské)
Príspevok na športovanie
Príspevok na DSS
Práca v dynamickom kolektíve
Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:
1. motivačný list,
2. profesijný životopis vo formáte Europass,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.
Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022.
Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh stratégie kancelárie SLORD zameranú na tieto okruhy:
1. Posilnenie aktivít zameraných na zapájanie akademického sektora do medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu.
2. Posilnenie aktivít na zapojenie súkromného sektora do medzinárodnej výskumno-inovačnej spolupráce.
3. Posilnenie aktivít zameraných na zvýšenie viditeľnosti slovenských univerzít a slovenských výskumných organizácií v európskom výskumnom priestore.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadujeme minimálne 5 rokov prax

Jazykové znalosti
Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
2. jazyk výhodou (preferencia je francúzsky jazyk)

PC znalosti – používateľ
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Powerpoint - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:
- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe;
- priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, FP7);
- preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.
Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:
- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
- výbornými prezentačnými schopnosťami;
- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
- analytickým, logickým a technickým myslením;
- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom v oblasti výskumu, vývoja inovácií a vzdelávania. Okrem iného v rámci svojej činnosti zabezpečuje budovanie, prevádzku a rozvoj komplexnej IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj celoslovenského významu. CVTI SR implementuje viacero národných a medzinárodných projektov zameraných na výskum, inovácie a vzdelávanie.
Viac informácií na www.cvtisr.sk

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov
ID: 4215130  Posting date: 2.12.2021  Basic salary component (gross): 2 000 EUR/mesiac