Odborný poradca v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli

CVTI SR

Miesto práce
Brusel, Belgicko
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
asap
Mzdové podmienky (brutto)
1 500 EUR/mesiacod 1500,- € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, plus cestovné náhrady a príspevok na ubytovanie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Úlohy odborného poradcu:
- Zabezpečovanie informovania slovenskej vedeckej komunity a priemyselnej sféry o možnostiach zapájania sa do programov a iniciatív Európskeho výskumneho priestoru, a to najmä do programov Horizont Európa, COST, Vesmírny program Únie a iné;
- monitorovanie a včasné informovanie o vývoji politík EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj sledovanie najlepších praxí v EÚ,
- podpora slovenských inštitúcií pri zapájaní sa do európskych sietí,
- poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských subjektov s partnermi v Bruseli,
- sprostredkovanie stretnutí a kontaktov pre slovenské subjekty s európskymi inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v Bruseli,
- organizácia informačných dní, workshopov, seminárov, konferencií a školiacich aktivít vrátane špecifického zamerania, napr. na univerzity, malé a stredné podniky, a pod.;
- aktívne vyhľadávanie úspešných koordinátorov projektov s cieľom zvýšenia zapojenia slovenských partnerov do projektov vrátane vytvárania databáz partnerov;
- zviditeľňovanie a popularizácia slovenského výskumu, vývoja, inovácií na európskej úrovni,
- spolupráca s európskou sieťou styčných kancelárií pre výskum a vývoj a ďalšími zainteresovanými stranami vrátane zástupcov SZ SR pri EÚ v Bruseli, MŠVVaŠ SR a CVTI SR;
- spolupráca s národnou sieťou NCP a národnými delegátmi vrátane systémov NCP ostatných členských krajín EÚ;
- spolupráca s Európskou komisiou a ďalšími európskymi partnerskými inštitúciami;
- účasť na programových výboroch Horizontu Európa a informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou;
- podieľanie sa na riešení odborných projektových úloh.

Zamestnanecké výhody, benefity

Odborný rast, školenia
Pružná pracovná doba
Firemné akcie (športové, spoločenské)
Príspevok na športovanie
Príspevok na DSS
Práca v dynamickom kolektíve
Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:
1. motivačný list,
2. profesijný životopis vo formáte Europass,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.
Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022.
Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.2.2022 (ostáva ešte 30 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadujeme minimálne 3 roky prax

Jazykové znalosti
Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
2. jazyk výhodou (preferencia je francúzsky jazyk)

PC znalosti – používateľ
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Powerpoint - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:
- prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
- detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe;
- priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, FP7);
- preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
- skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.
Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:
- výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
- výbornými prezentačnými schopnosťami;
- proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
- analytickým, logickým a technickým myslením;
- systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
- tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
- flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je národným informačným centrom v oblasti výskumu, vývoja inovácií a vzdelávania. Okrem iného v rámci svojej činnosti zabezpečuje budovanie, prevádzku a rozvoj komplexnej IKT infraštruktúry pre výskum a vývoj celoslovenského významu. CVTI SR implementuje viacero národných a medzinárodných projektov zameraných na výskum, inovácie a vzdelávanie.
Viac informácií na www.cvtisr.sk

Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov
ID: 4215121  Posting date: 2.12.2021  Basic salary component (gross): 1 500 EUR/mesiac