Description of the company

COUPE INVEST, s. r. o. je spoločnosť, ktorá zabezpečuje služby v oblasti bezpečnosti práce, zabezpečuje podporné procesy a jej základný strategický cieľ je založený na neustálom zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.