Description of the company

CHEFGROUP je stabilná a zároveň inovatívna skupina originálnych gastronomických konceptov. Prvý z nich bol založený v roku 2011 v Bratislave a odvtedy sa CHEFGROUP neustále rozrastá. Každý z konceptov je jedinečný svojou myšlienkou, portfóliom a prístupom k zákazníkom, ale predovšetkým ľuďmi, ktorí svoju prácu robia srdcom. Do portfólia Chefgroup patria Škola varenia Chefparade, indické veggie reštaurácie Thali, street food reštaurácie Chefstreet, veľkokapacitná reštaurácia Chefzone, vínny bar LOGLOG, Chefcatering a ďalšie. Chefgroup je preto už 6 rokov spoľahlivým zamestnávateľom s osobným prístupom a možnosťou profesionálneho rastu.

Show full description
CHEFGROUP is a stable and innovative group of original gastronomic concepts. The first one was established in 2011 in Bratislava and since then CHEFGROUP has been growing. Each of the concepts is unique to its idea, portfolios and access to customers, but especially to people who do their hearts: Chefparade cooking school, Thali Indian veggie restaurant, Chefstreet street food, Chefzone self-service restaurant, LOGLOG wine bar, Chefcatering and more. For six years, Chefgroup has been a reliable employer with a personal approach and the possibility of professional growth.

Hide full description

Jobs: CHEFGROUP (DOCK s.r.o.)

1 - 1 of 1