How can we help you?

Description of the company

Sociálny podnik, ktorý sa venuje priamemu dovozu a distribúcií odrodového kakaa a kávy z Latinskej Ameriky. Súčasne integruje tažšie zamestnateľných ľudí na Slovensku.