Description of the company

Naša spoločnosť sa zaoberá:

Show full description
- opracovanie drevnej hmoty a výrobka komponentov z dreva
- výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
- výroba a dodávka plynu z bioplynu
- výroba a rozvod tepla

Hide full description

Jobs: C m c, spol. s r.o.

1 - 2 of 2