How can we help you?

Description of the company

Sme spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou tepla, správou a údržbou bytov a nebytových priestorov v meste Svit.
Taktiež prevádzkujeme miestne Rehabilitačné zariadenie - plaváreň vo Svite.