Description of the company

Spoločnosť BTT s.r.o. je činná v oblasti nakladania s odpadom a environmentálnych služieb