Description of the company

Výroba sústružených dielov do D40mm, malo a stredno-sériová výroba
www.bridge-precision.com