Riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

Miesto práce
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
Druh pracovného pomeru
full-time
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 800 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
• vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu a rozpočtu riadenia;
• analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zariadenia;
• vykonávať priebežnú a predbežnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami;
• zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov;
• vykonávať práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe, uzatváranie dodatkov k zmluve o poskytovaní sociálnej služby fyzickej osobe v prípade zmeny skutočností, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Informácie o výberovom konaní

Ponúkaný plat: od 1.800,- € (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov)
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú (po splnení zákonného predpokladu, ktorým je vymenovanie Zastupiteľstvom BSK podľa § 11 ods. 2 písmeno h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch zmena pracovného pomeru na dobu neurčitú)
Požadovaná prax: minimálne 3 roky riadiacej praxe alebo 5 rokov práce v zariadení sociálnych služieb

Ďalšie požiadavky na uchádzača:

• písomne predložiť Koncepciu efektívneho riadenia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (v max. rozsahu 4 strán);
• znalosť legislatívy z oblasti poskytovania sociálnych služieb a rozpočtových pravidiel verejnej správy;
• všeobecný prehľad;
• organizačné, manažérske a komunikatívne zručnosti;
• schopnosť viesť pracovný tím a motivovať podriadených zamestnancov;
• bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

• doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia);
• profesijný životopis s uvedením referencie;
• výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace;
• Koncepcia efektívneho riadenia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava (v max. rozsahu 4 strán).

Osobitné ustanovenie:

Požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava do 30.09.2020. Obálku s materiálmi označiť „Výberové konanie – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava“ Neotvárať !
Na osobný pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Educational Specialization

vysokoškolské II. stupňa humanitného, ekonomického alebo právneho zamerania

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj - verejná správa

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
http://www.bratislavskykraj.sk
ID: 3963231  Posting date: 7.9.2020  Basic salary component (gross): 1 800 EUR/mesiac