O nás

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) je výrobcom a dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji (Bratislava I-V, okres Malacky, Pezinok a Senec), časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Pitnou vodou zásobujeme približne 97% obyvateľov žijúcich v spádovom území pôsobenia BVS. Prevádzkujeme desiatky vodárenských zdrojov a objektov, vyše 3000 kilometrov verejných vodovodných a 1500 kilometrov verejných kanalizačných sietí.

Okrem toho spravujeme a udržiavame verejné vodohospodárske zariadenia, zabezpečujeme vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. Vykonávame aj laboratórne rozbory povrchových, pitných a odpadových vôd.

Voľné pozície

 1. Zástupca vedúceho prevádzky ÚČOV Vrakuňa   open in a new window
  18.9.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Vrakuňa
 2. Technický pracovník - špecialista (strojná časť oddelenia)   open in a new window
  18.9.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Betliarska, Petržalka
 3. Technik vodovodnej siete   open in a new window
  17.9.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Kutlíkova, Petržalka