Description of the company

Sme spoločnosť, ktorá je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy BESST, Súkromnej základnej školy BESST a Súkromného bilingválneho gymnázia BESST s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým.