How can we help you?

Description of the company

Liečebná starostlivosť, ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby pre domácich a zahraničných klientov. Ubytovacia kapacita všetkých kúpeľných hotelov je 1126 lôžok.