Description of the company

stavebno-projekčná spoločnosť